Serveis que oferim

. Assistència sanitària: cures i control de medicaments.

. Treball social.

. Teràpia ocupacional.

. Fisioteràpia grupal, rehabilitació personalitzada i domiciliària.

. Dutxa geriàtrica.

. Perruqueria.

. Podologia.

. Dietes supervisades mèdicament.

. Local climatitzat.

. Transport porta a porta.

. Servei d'atenció domiciliària: higiene, acompanyaments i control de medicació.

. La teleassistencia, dintre i fora de la llar.

. La recollida d'àpats.

. Feines domèstiques.

. Servei de selecció de personal intern.

 

Activitats

. Estimulació cognitiva.

. Tallers de memòria i atenció.

. Tècniques d'orientació a la realitat.

. Llenguatge i escriptura.

. Fisioteràpia.

. Taller de manualitats.

. Jocs de taula.

. Grups de conversa.

. Tallers monogràfics.

. Música i biblioteca.

. Celebracions de festes.

. Passejades i sortides.

. Cursos i teràpies a les famílies.