Serveis que oferim

. Assistència sanitària: cures i control de medicaments.

. Treball social.

. Teràpia ocupacional.

. Fisioteràpia grupal, rehabilitació personalitzada i domiciliària.

. Dutxa geriàtrica.

. Perruqueria.

. Podologia.

. Dietes supervisades mèdicament.

. Local climatitzat.

. Transport porta a porta.

. Servei d'atenció domiciliària: higiene, acompanyaments i control de medicació.

. La teleassistencia, dintre i fora de la llar.

. La recollida d'àpats.

. Feines domèstiques.

. Servei de selecció de personal intern.

 

Leave your comments

Comments

  • Guest (James Bernard)

    The author did a great job with all these research work. Really valuable information, thank you!

    0 Short URL:
  • Guest (Bill Brown)

    Completely agree with the author. Modern businessmen should involve young people, introduce brands to them, socialize… Looks like a fresh product market!

    0 Short URL: